Probuzení zarostlého lesoparku

perex

Cenu v kategorii architektonický design v Grand Prix architektů získalo šest drobných staveb realizovaných v lesoparku Zátiší během čtrnáctidenní dílny architektů a sochařů v srpnu 2012. Dílna navázala na workshop re:vodňany2010 s podtitulem: co žere české maloměsto?

kredit

text: Ida Čapounová, Jan Vlach, foto: Bára Bláhová, Karel Burda, Kamila Havlínová, Bet Orten, Tomáš Skála, Ruda Šmíd

 

text 1

Do Grand Prix obce architektů bylo přihlášeno šest objektů, které mají různé autory, ale společné východisko i záměr. Má-li ho člověk pochopit, je třeba přijmout realitu malého jihočeského města, kde čas utíká o něco pomaleji a kde velké sny, než se naplní, zrají několik let. Do tohoto prostředí nejde jen tak vtrhnout a začít ho měnit, naopak. Je třeba změny promýšlet v souvislostech a dávkovat je po malých soustech, mají-li zakořenit.

Porota posuzovala projekt, který sami organizátoři a autoři pojmenovali jako „iniciaci“, bod těsně za začátkem procesu. Aby byl zřejmý jeho cíl a souvislosti, vraťme se o dva roky zpátky, kdy se ve městě odehrála architektonická dílna re:vodňany. Šlo o pochopení sedmitisícového města v jeho celku a souvislostech. Jedním ze závěrů dílny bylo doporučení pečlivě pracovat se vztahem města k okolní krajině. Třeba právě (nebo spíše především) se Zátiším – zanedbaným a zarostlým lesoparkem, na jehož úbočí začíná historický komponovaný příjezd do města po hrázi mezi rybníky místní rybniční soustavy. Příjezd, který stejně jako Zátiší ztratil s postupem doby svůj význam. Doporučení znělo: pracovat s rybniční soustavou a s lesoparkem jako s místem příjemných vycházek, a to korunovat cílem – třeba vyhlídkou, ze které je možno vnímat Vodňany jako celek, a tím dát nový smysl jak starému lesoparku, tak historickému příjezdu a rybniční soustavě.

citace 1

“Cílem bylo podnítit ve vodňanských zájem o toto místo a jeho další budoucnost.”

galerie 1

text 2

Obnova lesoparku je dlouhodobý, náročný a drahý úkol, který stojí před městem. To musí záměr nejprve obhájit před svými obyvateli. Z tohoto důvodu, jako určitý test možností místa a zájmu vodňanských obyvatel před samotnou “reálnou” koncepcí vznikla první fáze procesu proměny – INICIACE ZÁTIŠÍ. Jejím cílem bylo podnítit ve vodňanských zájem o toto místo a jeho další budoucnost. Připomenout místním zapomenutý kus krajiny, oživit jejich vzpomínky a vrátit ho do místního povědomí.

Všech šest objektů nemá ambici zakořenit, ale přilákat. Jsou esencí toho, co by mělo vzniknout s jiným rozpočtem a celkovým rozmyslem. Nyní, téměř po roce, můžeme dílnu považovat za úspěšnou. Město Vodňany získalo dotaci pro vypsání architektonické soutěže na celé území.

galerie 2

text 3

Dílna proběhla z iniciativy místostarosty města Pavla Janšty a za vydatné pomoci Městského hospodářství Vodňany, s.r.o., a Střední rybářské školy Vodňany. Organizátorem dílny byl Jan Vlach ze sdružení Vodňany žijou a Matěj Hájek. Město poskytlo materiál, architekti a sochaři návrhy. Objekty vznikly svépomocí autorů, jejich přátel i vodňanských.

Kromě organizační a tvůrčí energie bylo na dílnu v Zátiší zapotřebí 109 kWh energie elektrické. Polopenzi ve svém Penzionu Zátiší poskytla vodňanská Střední rybářská škola za zvýhodněných podmínek. Na vznik katalogu přispěl finančním darem 500 švýcarských franků (asi 10 000 Kč) Hans Wüthrich — dlouholetý tajemník švýcarského Aarwangenu a čestný občan Vodňan.

obrazový předěl (lze jím nahradit sekci citace)

infobox

H3T architekti, KP-A a Jiří Žid, IUCH, Matěj Hájek a Julius Reichel, Tomáš Skála

facebook

 

Podporuju skvělé nápady

TOC (zvolit toc view odpovídající kategorie)