Po malých krocích

perex

Tradiční principy rodiny a moderní výstavba – jak lze oboje elegantně zkombinovat a přitom ponechat všem členům rozrůstající se rodiny dostatek prostoru a soukromí zároveň? Po narození první dcery dostala mladá rodina nápad přestěhovat se do malého domu na venkově. Domek obklopený velkou zahradou splnil jejich představy – potřeba jeho rekonstrukce v kombinaci s rozlehlým prostorem nabídla mladým manželům možnost splnit svoje vize o ideálním rodinném zázemí pro několik generací.

kredit

text: Veronika Valtrová | foto: Kurt Kuball

text 1

Poměrně útlý rozpočet nedovolil rodině provést moderní přístavbu hned. V prvních krocích věnovala pozornost rekonstrukci staré zástavby, u níž bylo nutné provést také tepelnou izolaci. S druhým přírůstkem a nutností zařídit také jednoduchý byt pro prarodiče, nabyla potřeba nového zázemí v podobě dvoupodlažní přístavby, jež by obytný prostor rozšířila, konkrétní obrysy.

Stavební předpisy nedovolily přístavbu soustředit do výšky, a tak studio zvolilo jako řešení zasadit obytnou část budovy do krajiny. Osvětlení v částečně podzemní části zajišťuje pruh oken kopírujících terén.

Sanitární zázemí umístěné v prostoru rozděluje otevřený prostor na dva prostory – ložnici a obývací část s kuchyňskou linkou. Při plánování dispozic prostoru bylo vzata v úvahu i pozdější realizace lékařské ordinace s ohledem na povolání majitelky domu.

Inzerce

Základním stavebním kamenem společnosti Laufen jsou zkušenosti.

galerie 1

citace 1

“Cílem architektonického řešení bylo najít cestu pro spokojené soužití několika generací…”

text 2

Dřevěná přístavba vznášející se nad zemí nahradila původní dům na stromě, jehož funkci herny pro děti nahradila. Rozlehlou místnost vysokou 3,5 metrů, v níž najdete i lezeckou stěnu, branky nebo houpačku hojně využívají tři malí potomci. Prostor je připraven tak, aby v něm, až děti vyrostou, mohly vzniknout čtyři oddělené ložnice.

Přízemí včetně konzolového stropu bylo postaveno z betonu. Dřevěná krychle byla zkonstruována z dlaždic z masivu. Výrazným prvkem domu jsou šedivé nalakované latě vně spodní části budovy umístěné na stropní části, a tvoří i vnější fasádu domu, který je s původní zástavbou spojen skleněným průchodem.

galerie 2

citace 2

“Rozlehlý prostor je připraven tak, aby v něm, až děti vyrostou, mohly vzniknout čtyři oddělené ložnice.”

text 3

Místo původního energeticky náročného vytápění staveb plynovým topením celý komplex nyní vytápí rozvody teplé vody a vzduchovým tepelným čerpadlem. Na rozdíl od původních tepelných standardů dlouhodobě flexibilní a adaptabilní budova citelně přispívá k ekonomické efektivitě a ekologické udržitelnosti. V době vzrůstajícího počtu jednočlenných domácností, vysoké míry rozvodovosti a neúplných rodin je tento projekt ukázkovým příkladem, jak spolu mohou pohodlně žít tři generace v jedné moderně řešené budově. Toho architekti dosáhli vytvořením rozdílných atmosfér místností v původní i nově dostavěné budově. Současně ponechali možnosti budoucího nakládání s prostorem maximálně variabilní.

V současné době se obytná část rozrůstá ještě o dům na stromě, v němž rodina plánuje zřídit králikárnu.

galerie 3

infobox

Rakousko, Eichgraben

305 000 €

Dr. Christina Mayr

2011-2012

facebook

 

Podporuju skvělé nápady

TOC (zvolit toc view odpovídající kategorie)