Památník Václava Havla

perex

studie Libora Šenekela

 

text 1

Studenty architektury na Technické univerzitě v Liberci postavili vedoucí ateliéru Antonín Novák a Vladimír Balda před úkol přemýšlet o „ostrovech“ na Vltavě. Prvním představeným studijním projektem je Památník Václava Havla. Přestože se jedná o studentskou práci, své místo si mezi vybranými projekty a realizacemi zaslouží.

Umístění projektu logicky navazuje na základní místa působení Václava Havla. Pomyslný trojúhelník tvořený Havlovým bytem na nábřeží, intelektuálně-divadelním centrem umělecké komunity, jíž byl Havel po desetiletí jednou z hlavních osobností na pravém břehu Vltavy a Pražským hradem, kde působil ve své prezidentské funkci na levém břehu řeky, představuje ideální průsečík zásadních životních rolí bývalého prezidenta.

galerie 1

text 2

Václav Havel se pro mnohé stal nezapomenutelným symbolem vzdoru a lidského odhodlání, které nám připomíná, že i jeden člověk je schopný velkých skutků. Stejně tak, jako dnes stojí památník proti ohromné síle vody, která se jej snaží pohltit, stál kdysi Václav Havel (s mnoha dalšími) proti utlačující síle komunismu. Památník samotný má v lidech vzbuzovat různorodé pocity: fascinovat při pohledu z nábřeží, vzbuzovat strach a zároveň odvahu při vstupu do jeho nitra mezi masu vody, lákat krokem do neznáma. Stejné pocity nezažíval jen Václav Havel, ale i lidi, kteří se přidali k boji proti utlačování a bezpráví. Památník je symbolem lidského odhodlání, toho, že i jeden člověk dokáže změnit chod dějin…

text 3

Památník v bodech

Objekt je 75 m dlouhý a 2 m hluboký. Jeho délka je odvozena od délky života Václava Havla, který trval 75 let. Rozhodujícím faktorem pro hloubku zářezu byla výška lidské postavy. Dvoumetrová hloubka je změlčena pochozí kovovou lávkou umístěnou 30 cm nad spodní úrovní zářezu. Tak se průměrně vysokému návštěvníkovi otvírá výhled do okolí přes hranu spadající vody (ve výši očí cca 170 cm).

bila

foto

galerie 3

facebook

 

Podporuju skvělé nápady

TOC (zvolit toc view odpovídající kategorie)