Letňanské lentilky

perex

Zadáním byla ideová studie využití veřejných ploch v části území Letňan. Návrh vychází z průzkumů území, a to jak z rozhovorů s obyvateli Letňan, tak z vlastního zhodnocení současného stavu. Hlavními problémy sídliště jsou tři související fenomény: naprostá absence veřejného prostoru, bariéry v území a zcela nekoncepční uspořádání parkovacích stání. Toto vše v kombinaci s jednotvárností architektury panelových domů vytváří atmosféru rezignace, anonymity, vandalismu, nezájmu.

kredit

Připravila redakce

text 1

Kvalita veřejného prostoru je přímo úměrná kvalitě života; nezájem o veřejný prostor vytváří začarovaný kruh, který vede k neprospěchu celé společnosti.

Hovoříme-li o městě, hovoříme v podstatě o veřejném prostoru. Musíme si uvědomit, že veškeré negativní vnímaní sídliště má původ právě v neřešení veřejného prostoru. Jinak řečeno: to co dělá sídliště sídlištěm, nejsou panelové domy, ale absence veřejného prostoru. V současnosti „veřejný prostor“ totiž v řešeném sídlišti nemá parametry veřejného prostoru. Je to pouze prostor mezi domy propojený cestičkami.

galerie 1

citace 1

“Město je pro lidi, ne pro auta!”

text 2

Je potřeba v lidech vzbudit zájem o veřejný prostor, rozšířit život za hranice jejich obývacích pokojů. Toho lze dosáhnout pouze jedinou cestou, nabídnout lidem kvalitní veřejný prostor. Definice kvalitního veřejného prostoru je jednoduchá: lidé se zde musí cítit dobře, musí mít možnost trávit tu svůj volný čas, musí se cítit bezpečně, nacházet nějaké podněty, musí si veřejného prostoru vážit.

Koncept řešení veřejného prostoru byl inspirován lentilkami, které symbolizují hravost, barevnost, zábavu, dobrodružství a aktivitu, a zároveň jsou jasně identifikovatelné. Tedy představují přesně to, co současné Letňany postrádají. Letňanské lentilky by se mohly stát iniciačním bodem pro rozvoj života ve veřejném prostoru. Lentilky představují jednotlivé plochy s konkrétním využitím. Aktivity v lentilkách lze rozdělit do kategorií společenský život/relaxace, sport a hra. Každá věková skupina si zde najde své, od malých dětí až po seniory. V území lze lentilky rozmístit variabilně s dodržováním minimálních pravidel.

galerie 2

citace 2

Bariéry tu jsou od toho, aby se bouraly.

Za bariéry považujeme všechno, co znemožňuje plynulý průchod územím, anebo překáží dalšímu rozvoji vnitrobloků, ať už to je parkoviště, průjezdná komunikace, nesmyslně navržená cesta, zanedbané křoví, rozházené odpadky nebo psí hovínko. Vnitrobloky by měly zůstat od takovýchto záležitostí oproštěny, očištěny. Měly by sloužit jako prostor pro lidi. Je třeba si uvědomit, že právě na sídlištích, kde žije na jednom místě obrovská koncentrace lidí, toto platí dvojnásob.

text 4

Město je pro lidi, ne pro auta!

Tak jako jiná sídla se i Letňany potýkají s problémem parkování. Nové řešení parkování vyplývá z logických úvah o městě. Parkování uvnitř vnitrobloků je velkým zlem, proto návrh přemístil zaparkovaná auta do obvodových komunikací. Celková bilance úprav je až +140 míst. Tato maximální možná hranice uspokojí požadavek na intenzivní parkování, a přitom se ještě udrží hodnotný veřejný prostor pro lidi.

galerie 3

galerie

infobox

Martin Chlanda, Jana Fischerová

část sídliště Letňany vymezená ulicemi Tupolevova, Veselská, Ivančická

Marek Šinágl, Ing. arch. Jana Šimánková

MČ Praha 18 Letňany, Odbor dopravy a životního prostředí

facebook

 

Podporuju skvělé nápady

TOC (zvolit toc view odpovídající kategorie)