Jeviště
Frýdek-Místek

perex

Nové multifunkční jeviště se nachází v sadech Svobody ve Frýdku-Místku. Bylo vybudováno v rámci širší rekonstrukce parkových ploch, na místě odstraněného původního hudebního altánu. Na kompletním projektu se Ateliér Velehradský podílel zpracováním samostatného stavebního objektu jeviště.

kredit

Připravila redakce, Foto: Ester Havlová

text 1

Okolní úpravy parku, do nějž je jeviště zasazeno, reflektovaly současné využití zelených ploch a znamenaly zásadní změnu v pojetí prostoru, jenž byl původně koncipován pro výstavní účely. Současná sportovně-relaxační povaha parku si vynutila přepracování komunikační kostry a redukci rozsahu zpevněných ploch. Změna celkové koncepce se tak odrazila i v přístupu k novému malému jevištnímu objektu.  

citace 1

“Organická forma navazuje na přírodní charakter parku a vystupuje v kontrastu se sídlištní povahou lokality.”

text 2

Stavba je navržena pro pořádání příležitostných kulturních akcí a koncertů. Zvolená forma se snaží vyslyšet potřebu vytvoření směrově orientovaného objektu, umístěného v centrální části parku jako pohledový solitér. Jeviště je na rozdíl od původní centrální všestranně otevřené koncepce nyní prostorově orientováno v ose parku – směr (orientaci) definuje úzká spojka mezi pódiem a střechou – současně ponechává při průhledech parkem téměř otevřený prostor. Organická forma navazuje na přírodní charakter parku a vystupuje v kontrastu se sídlištní povahou lokality. Současně bylo záměrem vnést do prostoru atraktor, místo, které by mělo své jméno, význam, identitu. Místo atraktivní nejen pro organizované produkce, ale příjemné i pro setkávání při každodenních vycházkách parkem či k pouhému posezení.  

galerie 2

text 3

Funkčně jde o multifunkční zastřešený jevištní prostor s hledištěm, polohově určeným a organizovaným sedáky. Hmota organické formy plynule přechází z podlahy jeviště přes zádový krček do plochy střechy. Celá konstrukce je vyzvednuta nad úroveň terénu, aby bylo dosaženo přehledné viditelnosti z celé plochy hlediště. Nosná plechová kostra tvořená páteřní konstrukcí s žebry je potažena odolnou, ale subtilní sklolaminátovou skořepinou. Nosný skelet z oceli zajišťuje dostatečnou tuhost a přijatelné deformace celého objektu. Sklolaminát byl zvolen pro svou houževnatost – při realizované tloušťce navíc vykazuje i značnou odolnost vůči běžným formám vandalismu.

citace 2

galerie 3

text 4

Vyhrazení danému účelu stavba efektivně naznačuje již koncepcí konstrukce. Před začátkem každého představení se z objektu vyklopí vestavěné schodiště, v období „klidu“ skryté v podlaze jeviště. Tím je objekt zpřístupněn pro účinkující, a to pouze na dobu vlastní produkce. V čase mimo řízené aktivity je schodiště složeno, a jevištní plocha je tak veřejnosti nepřístupná.

Za objektem jeviště je umístěn zemní rozvaděč, který se vysune vždy pro aktuální představení. Pak slouží jednak coby ovládací centrum veřejného osvětlení altánu a současně jako nápojný bod elektroinstalací. Z rozvaděče je kanály v konstrukci altánu zasíťována vlastní stavba altánu. V rámci ocelové konstrukce jsou připraveny upínací tyče pro osvětlení, ozvučení a další prvky, dočasně instalované při představení.

infobox

Sady Svobody, Frýdek-Místek

Ateliér Velehradský

Tomáš Velehradský, Tomáš Rabl, Jakub Tichý, Karel Cihlář

Projekce zahradní, krajinné a GIS, s.r.o. pro město Frýdek-Místek

facebook

 

Podporuju skvělé nápady

TOC (zvolit toc view odpovídající kategorie)